תנאי שימוש

ברוך הבא ל – BeAgent. תנאי שימוש אלו נועדו במטרה להסדיר את התנאים בהם כל משתמש יהיה רשאי להשתמש בשירותים אשר מספקת בי אג'נט אונליין בע"מ (להלן: "BeAgent" ו/או "החברה").

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי הסכם זה.

ע״י גישה לאתר ולשימוש בו הינך חותם כי קראת, הבנת והנך מאשר ומסכים להיות מחויב להסכם זה ללא הגבלה וללא הסתייגות.

הסכם זה כולל בתוכו את מדיניות הפרטיות כחלק בלתי נפרד מכך ויכול על כל המשתמשים.

הסכם זה עודכן בתאריך: 01/03/2021 ותקף בינך לביננו החל מיום קבלת הסכם זה ובהתאם לתנאים ולהגבלות שלו אשר עשויים להתעדכן מעת לעת ע״פ שיקול דעתנו הבלעדי.

הגדרות:

 • BeAgent – להלן החברה.
 • תנאי שימוש – הסכם התקשרות.
 • חשבון – לוח בקרה אישי אשר נפתח במערכת החברה תחת שם המנוי שלך.
 • שירות / שירותים – מתייחס לכל אתר ו/או תוכנה אשר BeAgent מספקת.

הגדרת השירות:

BeAgent הינה מערכת saas המספקת פלטפורמה לסוכנים. מערכת זו מאפשרת לסוכני תיירות לנהל את הזמנותיהם אונליין בקלות ובנוחות. הפלטפורמה שלנו מאפשרת לכל סוכן להתקדם ולפעול בעולם הדיגיטלי.

ע״מ להתחבר ל: BeAgent תחילה תידרש לבצע הרשמה ע״י מילוי פרטיך האישיים בטופס ההרשמה המקוון באתר. הנך נדרש לספק מידע אמיתי ומדויק ואף ליידע אותנו על כל שינוי אשר יחול באחד מפרטים אלו.

בהרשמתך הנך מאשר כי מילוי פרטיך האישיים על ידך נעשה מרצונך ובהסכמתך ומתוך הבנה כי לא נוכל אחרת לפתוח את חשבונך ולספק את השירות.

BeAgent לא תמסור את פרטיך האישיים לאף אדם אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה בו ישנה הפרה של תנאי שימוש אלו.
 • במקרה בו יעשה באמצעות שירות BeAgent כל פעולה המנוגדת לחוק ו/או ניסיון לביצוע פעולה כזו.
 • במקרה בו יתקבל בפני החברה צו שיפוטי המורה למסור פרטים או מידע אישי לצד שלישי.
 • בכל מקרה של מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יהיו בין המשתמש לחברה.
 • בכל מקרה בו תחליט החברה כי מסירת מידע אישי זה נחוץ ע״מ למנוע נזק לחברה ו/או למי מטעמה.

BeAgent תפתח עבורך משתמש ותעניק לך רישיון לא בלעדי ואשר לא ניתן להעברה עבור שימוש באתר ובתוכנות והכל בהתאם לכפוף בהסכם זה.

מרגע הרשמתך הינך האחראי הבלעדי לכל הנעשה בחשבונך. כולל שמירת פרטי שם המשתמש והסיסמא שלך. במידה ויש לך סיבה לחשוד כי חשבונך נפגע או כי ישנה גישה בלתי מורשת לחשבונך, הנך נדרש לשנות את סיסמתך וליידע אותנו באופן מיידי.

ההרשמה לשירות BeAgent מיועדת עבור כל אדם באופן אישי והנך יכול ליצור רק חשבון משתמש אחד בשירות על שמך ופרטיך האישיים. יצירת יותר מחשבון אחד לכל אדם תצטרך אישור בכתב ומראש מהחברה.

BeAgent שומרת לעצמה את הזכות לבצע תהליכי אימות בכל רגע נתון בכל אחד מהפרטים אשר נמסרו על ידך. במידה ויהיה ל: BeAgent סיבה להאמין כי אחד מהפרטים אשר מסרת לצורך שימוש במערכת BeAgent הינם מפרים או עשויים להפר כל אחד מתנאי הסכם זה, תהיה BeAgent ראשית ע״פ שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בכל פעולה אשר תמצא לנכון ולרבות וללא הגבלה אף לסיים את פעילות חשבונך.

הרשמתך לשירות BeAgent תקבע ע״פ החבילה בה בחרת בהרשמתך ותושלם ע״י קבלת תשלום ההצטרפות.

הנך רשאי להשתמש בשירות כל זמן בו הנך שומר ומציית לכללי הסכם זה וכל עוד חשבונך פעיל.

BeAgent תספק עבורך חיבור לאתר תיירות המספק אפשרות למיתוג ועיצוב מותאם אישית.

BeAgent תספק עבורך חיבור אונליין ללמעלה מ-2,000,000 מלונות ונכסי אירוח בכל עת.

BeAgent תספק עבורך לוח בקרה מקוון לניהול העסק.

BeAgent תספק עבורך אפשרות להטמעת אנליטיקס פרטי.

BeAgent  תספק עבורך כלי לימוד והדרכות.

BeAgent תספק עבורך כלי ייחודי להוספת עמלה מכל מכירה.

אחריות:

הנך מצהיר כי גילך מעל 18 שנים וכי אין לך כל מניעה חוקית ו/או חוזית בהרשמתך ובהתקשרותך ל: BeAgent. והנך כשיר משפטית ליטול את החובות העולות מהסכם זה.

הנך מצהיר כי אתה תושב המדינה עליה הצהרת בהרשמתך ומתחייב לפעול ולעמוד בדרישות ובחוקים החלים עליך במדינתך לרבות דיווח הכנסות לרשויות המס. ומודע כי לא תהיה ל: BeAgent כל אחריות על אי פעילות תקינה מצדך וכי לא תהיה BeAgent כל צד בכל סכסוך בינך לבין רשויות החוק והמס. כל הצהרה כוזבת תביא לביטול ההסכם ללא כל החזר כספי או דמי פיצוי כלשהם.

הנך מודע כי לא תוכל להעביר ו/או להקצות את זכויותיך בשירותי BeAgent לאף אדם ו/או גורם ו/או חברה ו/או צד ג׳ כלשהוא ללא אישור בכתב ומראש מהחברה.

הנך מסכים כי אין BeAgent אחראית לכל מקרה ו/או אירוע ו/או תוצאה, מעשה אלוקים ו/או מעשה אדם אשר אינה ולא יכולה להיות באחריותנו. לרבות אך לא רק, אירועי טרור, אסונות טבע, מלחמות, התקוממויות, פרעות, טרור, פשע, מחסור בעבודה מכל סיבה, מחלות, ווירוסים, שביתות, חוסרים, שיבושים וכיו״ב.

BeAgent עשויה לשדרג ו/או לתקן ו/או לתפעל מעת לעת את תוכנות השירות הן מסיבה מתוכננת והן מסיבה טכנית ו/או פעילות עסקית ו/או פעילות אבטחה וכיו״ב. עקב כך תיתכן אי זמינות זמנית בשירותינו. הנך מסכים ומודע כי אנו עשויים לידע אותך על כך אך אין אנו מחויבים לכך.

BeAgent אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא כל הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בשירות, בתוכנה, בקווי ובמערכת התקשורת.

הרשמתך ל: BeAgent נותנת את אישורך לקבל מאיתנו מיילים ו/או הודעות ו/או מידע בכל זמן שהוא, אף לאחר סיום התקשרותך עם BeAgent. הנך יכול לבטל את הרישום בכל עת ע״י פניה למייל התמיכה של החברה ו/או הסרתך באופן עצמאי בלינק ההסרה בתחתית כל מייל.

כללי שימוש:

הנך ראשי להשתמש בשירות BeAgent רק בהתאם לתנאים אלו והנך מתחייב כי כל שימוש ו/או אזכור שימוש נתוני BeAgent על ידך בכל פלטפורמה שהיא יעמדו בכל התנאים החלים בהסכם זה. רשימה זו אינה ממצה ואנו עשויים לגלות ו/או להוסיף אפשרויות נוספות ומגבילות במידה ויהוו שימוש שאינו מקובל אף אם אינם מפורטים להלן.

 • הנך מתחייב לשמור על שמה הטוב של החברה ולפעול בדרך נאותה ומקובלת בכל השימוש בשירות BeAgent.
 • הנך מתחייב לא לאפשר לאחרים להשתמש בחשבונך באמצעות רשיונך ו/או ע״י מכירה ו/או העברת בעלות חשבונך.
 • הנך מתחייב לא להפר זכות פרטיות של כל אדם ו/או צד שלישי ולא תשלח כל דואר זבל ו/או הודעות ספאם.
 • הנך מתחייב לא להשתמש בשירותים שלנו ע״מ לבצע כל פעולה לא חוקית לרבות העברת וירוסים ו/או תוכנות ריגול ו/או תוכנות זדוניות ו/או קבצים מזיקים כלשהם.
 • הנך מתחייב לא לשווק בכל מדיה שהיא כל פרסום ו/או מידע אשר אינו מדויק ומהימן.
 • הינך מתחייב לא להציג ו/או לקשר כל חומר ו/או מידע ו/או תוכן אשר אינו חוקי עם שמה של החברה.
 • הנך מתחייב לא לנצל ו/או להטריד ו/או להפריע ו/או לתמוך בכל ניצול ו/או הטרדה ו/או הפרעה באדם אחר.
 • הנך מתחייב לא להפר כל זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של כל אדם ו/או צד ג' כלשהוא. לרבות שינוי שם מסחרי ו/או לוגו ו/או פונטים ו/או תמונות ו/או מידע  ו/או תוכן ו/או סימני מסחר ו/או סמלים בכל מקום וזמן שהוא.

BeAgent לא תהיה אחראית לכל מידע ו/או תוכן ו/או פרסום ו/או נתון אשר פורסם על ידך בכל מדיה וערוץ תקשורת פרטית וכללית. והנך מודע, מצהיר ומאשר כי כל פרסום ו/או מידע/ ו/או תוכן ו/או נתון מוטעה אשר יפורסם על ידך יהיו באחריותך הבלעדית ויהיה עליך לדאוג לתיקון כל עוול ו/או טעות בפני כל גורם שהוא. אישי ו/או משפטי ואף לפצות על כך במידה וידרש.

BeAgent שומרת לעצמה את הזכות וע״פ שיקול דעתה לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר אלמנטים ו/או תוכנות ו/או תוכן בשירות בכל עת.

BeAgent תפרסם בלוח הבקרה התראות על כל שינוי אשר יחול והנך נדרש לעקוב ולבדוק הסכם זה באופן קבוע כדי להבטיח שתהיה מעודכן בכל עת. בנוסף, על מנת להשתמש בחלקים מסוימים של השירות, ייתכן שתידרש להסכים לתנאים ולהגבלות נוספים. תנאים נוספים אלה במידה ויהיו, ישולבו בהסכם זה ויהוו כחלק בלתי נפרד ממנו.

כל עסקה אשר מתבצעת מול החברה הינה על פי היתר עסקה של בנק הפועלים.

זכויות יוצרים וזכויות קנייניות:

כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים לשירות BeAgent לרבות שמות המסחר, לוגו, סימני עיצוב, אלמנטים, ישומים, קוד מחשב, קבצי גרפיקה, תמונות, קבצי קול, ווידאו, איור, קישורים, קטעי צליל וטקסטים הינם שייכים באופן בלעדי לחברה והנך מסכים ומאשר כי לא תצלם ו/או תשכפל ו/או תעתיק ו/או תעשה כל שימוש לרעה הן באופן אישי והן ע"י צד ג' בכל מידע ופרט המופיע בשירותי BeAgent ללא אישור החברה בכתב ומראש.

הנך מצהיר כי ידועים לך זכויות היוצרים והקניין שיש במידע ובשירות BeAgent ומתחייב לא לעשות בהם כל שימוש מסחרי ו/או לגרום לכל שינוי ו/או סילוף בכל  מידע ושירות ו/או חלקו.

הנך מתחייב לא להשתמש בשירות BeAgent באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם ו/או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע.

הנך מודע כי כל משוב ו/או הערה ו/או הארה ו/או הצעה אשר תגיע מצדך לחברה בכל זמן שהוא,  הינם לא יהיו כלולים תחת חוק הגנת סודיות ו/או זכויות יוצרים וקניין כלשהוא.

BeAgent תהיה רשאית לעשות שימוש בלתי מוגבל בכך ללא תשלום ו/או פיצוי כספי ושאינו כספי עבור כך.

פיקוח, בקרה ופרטיות:

BeAgent תהיה רשאית לעקוב ולפקח אחר שימוש המשתמשים בשירות ותהיה רשאית להשעות ו/או לבטל באופן מיידי כל משתמש בכל מקרה הפרת תנאי שימוש אלו.

BeAgent תהיה רשאית לבצע שינויים בתכנים ו/או במראה ו/או בעיצוב המופיעים בשירות ולבצע את הפעולות הנדרשות ע״מ לשמור ולהבטיח את פעילותו התקינה והחוקית של האתר  והמערכות בהתאם לתנאי שימוש אלה.

שירותי BeAgent מאובטחים ברמה הגבוהה ביותר. אנו עושים ככל יכולתנו לספק עבורך את השירות המאובטח ביותר. BeAgent פועלת מול החברות המובילות בתקני האתר, אבטחת מידע  וביטחון אשראי ע״מ לספק שימוש בטוח בשירותנו.

פרטי הלקוחות ופרטי כרטיסי האשראי לא יועברו לצד ג'.

הנך מצהיר כי ידוע לך שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, החברה תהא רשאית "לשתול" במחשבך קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies״) ואשר מאפשרים לזהותך בעת הגלישה באתר במידה ותרצה לבטל הרשאה זו, עליך לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת את דפדפן הגלישה שלך, אקספלורר ו/או כרום (או אחרים), ולפעול לפי ההנחיות המפורטות שם.

הנך מצהיר כי ידוע לך שאין בתנאי השימוש ו/או בשימוש בשירות, כדי לקבוע במפורש או במשתמע יחסי שותפות, יחסי עבודה וכ״יוב בין BeAgent לבינך.

שיפוי:

הנך מודע ומסכים כי כל נזק ו/או דרישה ו/או תביעה אשר BeAgent עלולה להיתבע בגין מעשה שעשית, עליך תהיה החובה הבלעדית לשלם עבור כך. יהיה עליך לשפות ו/או להגן ו/או להחזיק אותנו ואת כל מי מטעמינו כולל אך לא מוגבל לבעלי החברה, המנהלים, נושאי המשרות, העובדים, השלוחות, נותני הרשיון והספקים וזאת ללא כל טענה מצדך ו/או מצד ג׳ כלשהוא העשוי להתייחס להסכם זה ו/או למתן שירותינו עבורך. כולל כל הנזק אשר נגרם ע״י:

 • כל הפרת אחד או יותר מסעיפי תנאי שימוש אלו.
 • כל שימוש בשירותים שלנו או קבלת הההצעות הכלולות בו.
 • כל הפרה של נתוני המשתמש שלך.

הנך מודע ומסכים כי חלה עליך החובה להגן עלינו מפני טענות כאלו ואנו עשויים לבקש ו/או לדרוש ממך את עלות עורכי הדין והוצאות משפטיות אשר ידרשו בעקבות כך. במקרה של תביעה אנו אף עלולים להסכים עם צד התובע ואתה תהיה האחראי הבלעדי לנזקים אלו.

ובכל מקרה לא תהיה לחברה כל אחריות על נזקים ו/או אובדן הכנסות ו/או כל נזקי עונשין אשר יגרמו.

חבילות:

אנא הקפד לקרוא את כל המידע באופן מלא לפני ביצוע הרשמתך ע״מ לחסוך אי נעימות.

BeAgent מספקת מגוון חבילות הרשמה לנוחיותך. המנוי יינתן על בסיס חודשי / שנתי לבחירתך. התשלום ישולם בכרטיס אשראי במועד ההרשמה. התשלום הינו תשלום מתחדש אוטומטי וכל עוד לא תבקש להפסיק את החיוב, המערכת תגבה את החיוב אוטומטית בכל חודש ו/או שנה בהתאם לחבילה בה נרשמת לשירות.

הנך יכול לבקש את הפסקת השירות בכל עת ע״י לחיצה בכפתור ביטול החשבון בלוח הבקרה. לאחר לחיצה על ביטול החשבון, השירות יישאר זמין למשך 14 יום בהם תוכל לשוב ולהפעיל את החשבון, ולאחריהם ייסגר לצמיתות.

כרטיס אשראי אשר המערכת לא תצליח לחייב יגרום לעצירת השימוש בשירותי BeAgent. אנא עקוב ע״מ להימנע מאי נעימות.

BeAgent רשאית לסיים תנאים אלו ו/או להשעות את זכותך להשתמש בשירותנו ואף ולהביא לידי סיום מוחלט של השימוש בשירות באופן מיידי וללא כל הגבלה והודעה מוקדמת, זאת ע״פ שיקול דעתנו הבלעדי.

עם סיום השימוש תפסיק באופן מיידי להשתמש בשירותנו. BeAgent לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם לך ו/או לצד ג׳ כלשהוא בעקבות הגבלה ו/או השעיה ו/או סיום שימוש השירות.

BeAgent שומרת לעצמה את הזכות להוסיף שירותים ו/או תוכניות ו/או תוכנות ו/או חבילות נוספות בכל עת.

BeAgent שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי עלות החבילות מעת לעת ולפי ראות עיניה בלבד.

מדיניות החזרים וביטולים:

ההתקשרות עם BeAgent הינה התקשרות עסקית ולכן לא יינתן החזר כספי לאחר ביצוע ההרשמה והתשלום. שים לב לזאת לפני הרשמתך ע״מ למנוע אי נעימות.

BeAgent שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן הסכם זה בכל רגע נתון ע״פ שיקול דעתה הבלעדי. אנו נעדכן על כל שינוי בלוח הבקרה, אנא עקוב כדי להיות מעודכן. המשך שימושך בשירות מהווה הסכמה לכל שינוי ו/או הוספה ו/או תיקון אשר יעשה.

בכל שאלה ובירור נוספים אנא פנה אלינו בכתובת המייל: [email protected]

small_c_popup.png

בואו נשוחח

למד כיצד עזרנו לאלפי סוכנים מובילים להשיג הצלחה.